Įgyvendinimo taisyklės


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio rajono vietos veiklos grupės strategija“ III prioriteto „Kaimų gyventojų aktyvinimas ir iniciatyvų skatinimas“ III.III priemonę „Kaimo vietovių konkurencingumo skatinimas“ verslo projektai

Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją "Vilkaviškio rajono vietos veiklos grupės strategija"

Vilkaviškio krašto VVG vietos plėtros strategijos "Vilkaviškio rajono vietos veiklos grupės strategija" vidaus tvarkos aprašas 

Dėl motorinių kelių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų

Vidaus vandenų transporto kodeksas

Savanoriškų darbų organizavimo tvarka

Reikalavimai verslo planui

Tipinė verslo plano forma