Naujienos

2017.06.29
Atnaujintas projektų konkursas priemonei „54+“ įgyvendinti – į pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija po konsultacijų su socialiniais partneriais atnaujino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto priemonės „54+“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kviečia nevyriausybines organizacijas atnaujinti ar teikti naujas paraiškas projektų konkursui. Paskelbtame projektų konkurse pagrindinis dėmesys skiriamas vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškai veiklai organizuoti ir vykdyti, stiprinti jų bendruosius gebėjimus, didinti jų motyvaciją dalyvauti darbo rinkoje, būti visuomeniškai aktyviais. Nevyriausybinės organizacijos taip pat kviečiamos vykdyti švietėjiškas veiklas ir informacijos sklaidą, skirtą vyresnių darbingo amžiaus asmenų potencialui skatinti, formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis

Didžiausia galima projektui skirti suma – 100 000 eurų. Iš viso projektams planuojama skirti 6 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 16 val.

Daugiau informacijos apie projektų konkursą galima rasti čia (http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/54).

sadm_54__skaidres_03.jpg


Atgal