VVG nariai

 Į Vilkaviškio krašto VVG yra įstoję 75 nariai: 61 Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus atstovų, 13 verslo sektoriaus atstovų ir 1 valdžios sektoriaus atstovas - Vilkaviškio rajono savivaldybė.

VVG nariai pagal seniūnijas:

 • Bartninkų seniūnija – 6 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Gižų seniūnija – 2 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Gražiškių seniūnija – 1 NVO atstovas, 1 verslo atstovas;
 • Keturvalakių seniūnija – 5 NVO atstovai, 2 verslo atstovai;
 • Kybartų seniūnija – 9  NVO atstovai  ir 1 verslo atstovas;
 • Klausučių seniūnija – 9 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Pajevonio seniūnija – 4 NVO atstovai, 1 verslo atstovas;
 • Pilviškių seniūnija – 5 NVO atstovai 1 verslo atstovas;
 • Šeimenos seniūnija – 14 NVO atsotvų, 1 verslo atstovas;
 • Virbalio seniūnija – 2 NVO atstovų, 1 verslo atstovas;
 • Vištyčio seniūnija – 2 NVO atstovai, 2 verslo atstovas;
 • Vilkaviškio seniūnija – 2 NVO ir  1 valdžios sektoriaus atstovas

NARIŲ SĄRAŠAS

2018 m.

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Narys

 

 

Atstovaujantis asmuo, pareigos

 

 

Atstovaujamas sektorius

Kontaktai

Telefono numeris, elektroninis paštas

BARTNINKŲ SENIŪNIJA

1.

Bartninkų bendruomenė „Aista“

Pirmininkas Valdas Šuliauskas

NVO

8 61042071

bendruomeneaista@gmail.com

2.

Geisteriškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Vilma Čėsnienė

 

NVO

8 61584184

geisteriskiai@gmail.com

3.

Lakštučių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Asta Ivanauskienė

NVO

868583119

asta.astiva@gmail.com

4.

Pašeimenių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Alius Saukaitis

NVO

869988995

alius@kaeser.lt

5.

Piliakalnių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Aušra Kalasauskienė

 

NVO

865162604

piliakalniai.bendruomene@gmail.com

6.

Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Aušra Maižvilienė

NVO

867976596

zigmasparulis@gmail.com

 

7.

UAB „Astiva“

Direktorė Asta Ivanauskienė

Verslo sektorius

868583119

asta.astiva@gmail.com

GIŽŲ SENIŪNIJA

8.

Gižų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Virginija Svirupskienė

NVO

865640446

virginijasvi@gmail.com

9.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“

Pirmininkė Irma Žvingilienė

NVO

 

8 69977032

irma223@gmail.com

10.

UAB „Hidrotechnika“

Direktorius Darius Gudeliauskas

Verslo sektorius

869955441

uab.hidrotechnika@gmail.com

GRAŽIŠKIŲ SENIŪNIJA

11.

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

Pirmininkė Sigutė Žemaitienė

NVO

 

863780607

bagurskaite@gmail.com

 

12.

Ūkininkė

Reda Stanevičienė

Verslo sektorius

Kontaktai neskelbiami

KETURVALAKIŲ SENIŪNIJA

13.

Antupių bendruomenė

Pirmininkė Regina Dženkauskienė

 

NVO

 

868242618

regina.dzenkauskiene@vilkaviskis.lt

 

14.

Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Gitana Galeckienė

NVO

 

868289936

galeckienegitana@gmail.com

 

15.

Karklinių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Jolita Tekorienė

NVO

 

861045318

jolitaj4@gmail.com

16.

Keturvalakių bendruomenė

Pirmininkas Arvydas Kuršvietis

NVO

 

861250081

arvydaskur@gmail.com

 

17.

Patilčių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Jolita Špakauskienė

NVO

 

867113519

patilciubendruomene@gmail.com

 

18.

UAB „Sūduvos kalva“

Direktorė Asta Venskaitytė

 

Verslo sektorius

860236068

suduvoskalva@gmail.com

 

19.

J. Špakauskienės IĮ „Emilija“

Vadovas Jolita Špakauskienė

 

Verslo sektorius

867113519

patilciubendruomene@gmail.com

KYBARTŲ SENIŪNIJA

20.

Bajorų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Aldona Gencevičienė

NVO

 

869996773

genceviciene@gmail.com

21.

Gudkaimio kaimo bendruomenė

Pirmininkas Ramūnas Žemaitis

NVO

 

868740375

gudkaimiobendruomene@gmail.com

22.

Keturkaimio kaimo bendruomenė

Pirmininkė Asta Šarkauskienė

NVO

 

862949600

asta.sarkauskien@gmail.com

23.

Kybeikių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Ričardas Mikulis

NVO

 

861870466

riiicardas@gmail.com

24.

Matlaukio kaimo bendruomenė

Pirmininkė Daiva Dubauskienė

NVO

 

862040930

daivadu@gmail.com

25.

Šiaudiniškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Irena Senkuvienė

NVO

 

865851895

siaudiniskiubendruomene@gmail.com

 

26.

Šūklių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Regimantas Markevičius

NVO

 

 8 606 71263

vytautas.lekesius@gmail.com

27.

Vilkupių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Linas Aidukonis

 

NVO

 

861640847

linasaidukonis@inbox.lt

 

28.

Kybartų bendruomenė

Pirmininkas Vitas Katkevičius

NVO

 

861470383

kybartubendruomene@gmail.com

29.

UAB „Damsa“

Direktorė Auksė Vaičaitienė

Verslo sektorius

868757059

aukse.vaicaitiene@damsa.lt

KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA

30.

Daržininkų kaimo bendruomenė

Pirmininkė  Rita Foršterienė

NVO

 

868222196

forsteriene@gmail.com

31.

Kataučiznos kaimo bendruomenė

Pirmininkė  Kristina Tučinskaitė-Vaitiekūnienė

NVO

 

867140887

tucinskaitekristina319@gmail.com

32.

Klausučių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Ramūnas Puodžiūnas

NVO

 

863141129

ramunass2@gmail.com

33.

Slabadų bendruomenė

Pirmininkė Virginija Kerutienė

NVO

 

861619265

kerutiene.virginija@gmail.com

34.

Sūdavos kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rita Brazaitienė

NVO

 

861675763

brazaitiene.rita@gmail.com

35.

Sūdaviečių etnokultūros asociacija

Pirmininkė Virginija Denutienė

NVO

 

862073112

v.denutiene@gmail.com

36.

Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rasa Brazaitienė

NVO

 

861575740

rasabrazaitiene1969@gmail.com

37.

Žaliosios kaimo bendruomenė

Pirmininkė Janina Nikliauzienė

NVO

 

861657766

zalioji2002@gmail.com

38.

Giedrių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Irena Naujokienė

NVO

 

868766383

irute.naujokiene@gmail.com

39.

UAB „Gintvila“

Direktorė Giedrė Kriščiūnienė

Verslo sektorius

867165995

info@suvalkijoskrastas.lt

PAJEVONIO SENIŪNIJA

40.

Kaimo bendruomenė „Zanyla“

Pirmininkė Nijolė Mikuckienė

NVO

 

865243450

nijolemikuckiene11@gmail.com

41.

Karalkrėslio kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rasa Bulvičienė

NVO

 

861614085

karalkreslis@gmail.com

42.

Pajevonio kaimo bendruomenė „Jevonio versmė“

Pirmininkė Danutė Želvienė

NVO

 

861027382

zelvienedanute@gmail.com

43.

Visuomeninis judėjimas „Už vieningą Vilkaviškio kraštą“

Deleguotas asmuo Kristina Žalnieriukynaitė

NVO

869818928

info@budinkimvilkaviski.lt

 

44.

Laimos Lukoševičienės IĮ „Krupas“

Savininkė Laima Lukoševičienė

Verslo sektorius

868892414

krupaslaima@gmail.com

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA

45.

Alksnėnų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Daiva Kulikauskienė

NVO

 

869535702

alksnenukmbendruomene@gmail.com

46.

Bebrininkų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Roma Čižauskienė

NVO

 

861151380

romacizauskiene@gmail.com

47.

Paežerių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Vida Kilnienė

NVO

 

869934213

wwidaa@gmail.com

 

48.

Pilviškių miestelio bendruomenė

Pirmininkė Loreta Bieliukienė

NVO

 

861046301

loretabie@gmail.com

49.

Ramoniškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Neringa Budrevičienė

NVO

 

865273696

neringa.budreviciene@gmail.com

50.

Ūkininkė

Neringa Budrevičienė

Verslo sektorius

 

Kontaktai  neskelbiami

ŠEIMENOS SENIŪNIJA

51.

Alvito kaimo bendruomenė

Pirmininkas Rimvydas Palubinskas

NVO

 

 

869975240

rimvydaspalubinskas@gmail.com

52.

Čyčkų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Vaida Ližaitienė

NVO

 

861832561

vaidalizaitiene@gmail.com

53.

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Lina Bakaitienė

NVO

 

861211987

didiejiselviai@gmail.com

54.

Kaimo bendruomenė „Giedruva“

Pirmininkas Adas Penkaitis

NVO

 

868756086

giedriai2015@gmail.com

55.

Gudelių bendruomenė

Pirmininkė Daiva Bliūdžiuvienė

NVO

 

861619270

daivabliudziuviene1@gmail.com

56.

Karalių kaimo bendruomenė

Pirmininkė  Laima Gustaitienė

NVO

 

865814470

gustainiene.laima@gmail.com

57.

Kisiniškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rita Daukienė

NVO

 

869973034

r.daukiene@gmail.com

58.

Klampučių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Laima Ivanauskaitė

NVO

 

861270941

klampbend@gmail.com

59.

Mažųjų Būdežerių bendruomenė

Pirmininkė Jolita Smelstorienė

NVO

 

865661914

jolituxa@gmail.com

60.

Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“

Pirmininkas Egidijus Galinaitis

NVO

 

865950118

auksoragas@gmail.com

61.

Patunkiškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rasa Roveršteinienė

NVO

 

861157029

r.roversteiniene@gmail.com

62.

Pūstapėdžių kaimo bendruomenė

Pirmininkas Arvydas Šlivinskas

NVO

 

868211489

pustapedziai@gmail.com

63.

Serdokų kaimo bendruomenė

Pirmininkė Irena Baltūsienė

NVO

 

861577886

serdokai123@gmail.com

64.

Stirniškių kaimo bendruomenė

Pirmininkė Rima Valaitienė

NVO

 

861301879

stirniskiai@gmail.com

65.

Arvydo Šlivinsko veterinarinė įmonė

Savininkas Arvydas Šlivinskas

Verslo sektorius

868211489

pustapedziai@gmail.com

VIRBALIO SENIŪNIJA

66.

Bendruomenė „Dailučių švyturiai“

Pirmininkė Irena Balanevičienė

NVO

868510563

balaneviciene10@gmail.com

67.

Bendruomenė „Virbalio vartai“

Pirmininkas Stanislovas Lopeta

NVO

861149622

slopeta@gmail.com

68.

Irenos Balanevičienės IĮ

Savininkė Irena Balanevičienė

 

Verslo sektorius

868510563

balaneviciene10@gmail.com

VIŠTYČIO SENIŪNIJA

69.

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

Pirmininkė Vilma Menčinskienė

NVO

861584567

mencinskiene.centras@gmail.com

70.

Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto kaimo bendruomenė

Pirmininkas Vytas Klimauskas

NVO

867958497

n.klimauskiene@gmail.com

71.

Vilmos Menčinskienė IĮ

Savininkė Vilma Menčinskienė

Verslo sektorius

861584567

mencinskiene.centras@gmail.com

72.

Ūkininkė

Onutė Kartavičienė

Verslo sektorius

Kontaktai neskelbiami

VILKAVIŠKIO SENIŪNIJA

73.

Vilkaviškio rajono savivaldybė

Meras Algirdas Neiberka

Valdžios sektorius

834260 062

meras@vilkaviskis.lt

74.

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

Pirmininkė Lina Kružinauskienė

NVO

861575907

l.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt

75.

„Aušriečių asociacija“

Valdybos pirmininkė Virginija Bartkuvienė

NVO

Kontaktai neskelbiami