VVG nariai

 Į Vilkaviškio krašto VVG yra įstoję 74 nariai: 58 kaimo bendruomenės, 12 verslo sektoriaus atstovų ir ūkininkų, 3 NVO organizacijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. Analizuojant narius seniūnijos pagrindu, visoms seniūnijoms atstovauja bent po vieną verslo atstovą.

VVG nariai pagal seniūnijas:

 • Bartninkų seniūnija – 6 kaimo bendruomenės, 1 verslo atstovas;
 • Gižų seniūnija – 2 kaimo bendruomenės, 1 verslo atstovas;
 • Gražiškių seniūnija – 1 kaimo bendruomenė, 1 verslo atstovas;
 • Keturvalakių seniūnija – 5 kaimo bendruomenės, 2 verslo atstovai;
 • Kybartų seniūnija – 8 kaimo bendruomenės, 1 NVO ir 1 verslo atstovas;
 • Klausučių seniūnija – 9 kaimo bendruomenės, 1 verslo atstovas;
 • Pajevonio seniūnija – 3 kaimo bendruomenės, 1 verslo atstovas;
 • Pilviškių seniūnija – 6 kaimo bendruomenės, 1 verslo atstovas;
 • Šeimenos seniūnija – 14 kaimo bendruomenių, 1 verslo atstovas;
 • Virbalio seniūnija – 2 kaimo bendruomenės, 1 verslo atstovas;
 • Vištyčio seniūnija – 2 kaimo bendruomenės, 1 verslo atstovas;
 • Vilkaviškio seniūnija – 2 NVO ir Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2017 m. narių sąrašas, kontaktai4547.90 kBAtsisiųsti
2018 m. narių sąrašas, kontaktai2748.72 kBAtsisiųsti