Viešinimo taisyklės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo” (aktuali redakcija).

KPF logotipas (cdr. formatu)
KPF logotipas (jpg. formatu)
LEADER logotipas (eps. formatu)
LEADER logotipas (jpg. formatu)
Lietuvos LEADER logotipas (cdr. formatu)
Lietuvos LEADER logotipas (jpg. formatu)
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės logotipas (eps. formatu)
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės logotipas (jpg. formatu)

 Aiškinamojo stendo pavyzdys