Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų darbo užmokestį (1).doc31541.00 kBAtsisiųsti
Aiškinamasis raštas1385.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 26353.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas25243.00 kBAtsisiųsti
VVG balansas27746.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis28738.50 kBAtsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita24938.00 kBAtsisiųsti