Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys46838.76 kBAtsisiųsti
2018 m. Aiškinamasis raštas401.07 MBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2019 01 017912.53 kBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2018 05 0119730.50 kBAtsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys1411.58 MBAtsisiųsti
2017 m. aiškinamasis raštas5245.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 57753.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas55343.00 kBAtsisiųsti
2016 m. balansas69446.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis65238.50 kBAtsisiųsti
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita54238.00 kBAtsisiųsti