Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų darbo užmokestį (1).doc31141.00 kBAtsisiųsti
Aiškinamasis raštas1315.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 25853.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas24543.00 kBAtsisiųsti
VVG balansas26946.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis28338.50 kBAtsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita24338.00 kBAtsisiųsti