Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2019 01 012312.53 kBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2018 05 0115330.50 kBAtsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys1021.58 MBAtsisiųsti
2017 m. aiškinamasis raštas4085.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 52253.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas50343.00 kBAtsisiųsti
2016 m. balansas59446.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis58038.50 kBAtsisiųsti
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita48838.00 kBAtsisiųsti