Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys851.58 MBAtsisiųsti
Informacija apie darbo užmokestį12630.50 kBAtsisiųsti
2017 m. aiškinamasis raštas3635.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 50153.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas48343.00 kBAtsisiųsti
2016 m. balansas57046.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis55338.50 kBAtsisiųsti
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita47038.00 kBAtsisiųsti