Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys78838.76 kBAtsisiųsti
2018 m. Aiškinamasis raštas741.07 MBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2019 01 0111412.53 kBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2018 05 0124130.50 kBAtsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys1681.58 MBAtsisiųsti
2017 m. aiškinamasis raštas5735.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 62353.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas59643.00 kBAtsisiųsti
2016 m. balansas75146.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis71538.50 kBAtsisiųsti
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita59138.00 kBAtsisiųsti