Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys631.58 MBAtsisiųsti
Informacija apie darbo užmokestį10330.50 kBAtsisiųsti
2017 m. aiškinamasis raštas3175.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 46853.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas45443.00 kBAtsisiųsti
2016 m. balansas52946.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis52138.50 kBAtsisiųsti
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita43738.00 kBAtsisiųsti