Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys13838.76 kBAtsisiųsti
2018 m. Aiškinamasis raštas91.07 MBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2019 01 014012.53 kBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2018 05 0116930.50 kBAtsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys1151.58 MBAtsisiųsti
2017 m. aiškinamasis raštas4495.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 54253.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas52143.00 kBAtsisiųsti
2016 m. balansas62446.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis60838.50 kBAtsisiųsti
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita50938.00 kBAtsisiųsti