Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų darbo užmokestį (1).doc33341.00 kBAtsisiųsti
Aiškinamasis raštas1515.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 27253.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas26043.00 kBAtsisiųsti
VVG balansas29246.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis29938.50 kBAtsisiųsti
Veiklos rezultatų ataskaita25938.00 kBAtsisiųsti