Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys90838.76 kBAtsisiųsti
2018 m. Aiškinamasis raštas801.07 MBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2019 01 0112912.53 kBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2018 05 0124630.50 kBAtsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys1751.58 MBAtsisiųsti
2017 m. aiškinamasis raštas5855.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 63553.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas60743.00 kBAtsisiųsti
2016 m. balansas76746.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis73038.50 kBAtsisiųsti
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita60138.00 kBAtsisiųsti