Finansinė informacija

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys47838.76 kBAtsisiųsti
2018 m. Aiškinamasis raštas411.07 MBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2019 01 018012.53 kBAtsisiųsti
Informacija apie VPS darbuotojų darbo užmokestį nuo 2018 05 0119830.50 kBAtsisiųsti
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys1421.58 MBAtsisiųsti
2017 m. aiškinamasis raštas5245.96 MBAtsisiųsti
Ilgalaikis materialinis turtas 57853.00 kBAtsisiųsti
Nematerialusis turtas55443.00 kBAtsisiųsti
2016 m. balansas69546.50 kBAtsisiųsti
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis65438.50 kBAtsisiųsti
2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita54338.00 kBAtsisiųsti