Kvietimas Nr.4

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
PAK nutariamoji dalis (Su posėdžio dalyvių sąrašu galite susipažinti VVG būstinėje)23498.02 kBAtsisiųsti
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus23022.08 kBAtsisiųsti
Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas30822.81 kBAtsisiųsti
Kvietimo Nr.4 skelbimas332144.84 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas 371189.53 kBAtsisiųsti
1 priedas Paraiškos forma30747.18 kBAtsisiųsti
2 priedas Jungtinės veiklos sutartis281160.82 kBAtsisiųsti