Kvietimas Nr.4

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
PAK nutariamoji dalis (Su posėdžio dalyvių sąrašu galite susipažinti VVG būstinėje)11798.02 kBAtsisiųsti
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus12622.08 kBAtsisiųsti
Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas18022.81 kBAtsisiųsti
Kvietimo Nr.4 skelbimas208144.84 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas 233189.53 kBAtsisiųsti
1 priedas Paraiškos forma16747.18 kBAtsisiųsti
2 priedas Jungtinės veiklos sutartis154160.82 kBAtsisiųsti