Kvietimas Nr.4

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
PAK nutariamoji dalis (Su posėdžio dalyvių sąrašu galite susipažinti VVG būstinėje)8098.02 kBAtsisiųsti
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus9322.08 kBAtsisiųsti
Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas14022.81 kBAtsisiųsti
Kvietimo Nr.4 skelbimas174144.84 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas 186189.53 kBAtsisiųsti
1 priedas Paraiškos forma13547.18 kBAtsisiųsti
2 priedas Jungtinės veiklos sutartis121160.82 kBAtsisiųsti