Kvietimas Nr.5

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Informacija apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus16726.56 kBAtsisiųsti
PAK nutariamoji dalis (Su posėdžio dalyvių sąrašu galite susipažinti VVG būstinėje)164205.46 kBAtsisiųsti
Informacija apie surinktas paraiškas16123.93 kBAtsisiųsti
Kvietimo Nr.5 skelbimas290144.36 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas verslo pradžiai (nauja redakcija nuo 2019 06 14)43202.79 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas verslo pradžiai (nauja redakcija nuo 2019 03 28)100203.27 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas verslo pradžiai355200.82 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas verslo plėtrai (nauja redakcija nuo 2019 06 14)30205.30 kBAtsisiųsti
1 priedas Paraiška verslo pradžiai24439.04 kBAtsisiųsti
2 priedas -Verslo planas verslo pradžiai232103.72 kBAtsisiųsti
3 priedas Vienos įmonės deklaracija verslo pradžiai18446.08 kBAtsisiųsti
4 priedas SVV deklaracija verslo pradžiai19050.72 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas verslo plėtrai (nauja redakcija nuo 2019 03 28)98205.18 kBAtsisiųsti
Finansavimo sąlygų aprašas verslo plėtrai334201.57 kBAtsisiųsti
1 priedas Paraiška verslo plėtrai23439.66 kBAtsisiųsti
2 priedas -Verslo planas verslo plėtrai231110.48 kBAtsisiųsti
3 priedas SVV deklaracija verslo plėtrai19250.32 kBAtsisiųsti
4 priedas Vienos įmonės deklaracija verslo plėtrai18145.30 kBAtsisiųsti