Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė9212.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė11813.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė15014.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė142148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė14113.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė18013.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė16314.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė16650.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė23413.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė19413.80 kBAtsisiųsti