Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė49812.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė54313.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė55614.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė536148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė56313.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė59313.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė57214.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė57650.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė63513.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė60313.80 kBAtsisiųsti