Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė16512.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė20213.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė22214.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė207148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė21213.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė25813.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė23114.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė24050.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė29713.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė27613.80 kBAtsisiųsti