Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė3312.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė5313.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė9114.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė90148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė8713.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė12013.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė10614.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė11350.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė16713.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė14013.80 kBAtsisiųsti