Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė5112.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė6513.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė10514.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė106148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė9813.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė13713.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė12714.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė12750.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė18613.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė15213.80 kBAtsisiųsti