Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė12712.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė16013.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė18514.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė174148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė17713.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė22013.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė20114.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė20250.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė26913.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė23213.80 kBAtsisiųsti