Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė53612.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė57413.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė59214.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė585148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė60213.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė63613.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė61714.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė61450.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė67413.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė64513.80 kBAtsisiųsti