Pirkimų vykdymas

PERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS:

Viešųjų pirkimų įstatymas ( suvestinė redakcija 2019 01 01  - 2019 12 31 )

NEPERKANČIOSIOMS ORGANIZACIJOMS (ŪKININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, JURIDINIAMS ASMENIMS)

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės