Naujienos

2017.11.16
Patilčių kaimo bendruomenė įgyvendina Kūno kultūros ir sporto departamento finansuojamą projektą „Sveikatos pokyčiai per 2 mėnesius“

 

 

Projekto tikslas – Skatinti Patilčių kaimo gyventojus užsiimti sveikatą stiprinančia veikla, burtis kartu bendroms sveikatingumo veikloms, taip mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje.

Projekto uždaviniai : 

 1. suorganizuoti paskaitą projekto dalyviams apie sveiką gyvenseną, jos naudą.

2.  suorganizuoti 14 praktinių sveikatinimo užsiėmimų

 3.suorganizuoti 2 praktinius užsiėmimus su šiaurietiško ėjimo lazdomis.

 4. suorganizuoti aptariamąjį projekto dalyvių susitikimą „ Mano sveikatos pokyčiai per 2 mėnesius“

 

Patilčių kaimo bendruomenės nariai labai džiaugėsi šio projekto finansavimu. Nuveikta labai daug ir į projekto eigą įtraukta naujų bendruomenės narių kurie nedalyvaudavo kituose renginiuose. Šio projekto metu įsigyta sportinio inventoriaus tai svoriniai kamuoliai, mankštų kilimėliai, mankštų juostos. Sportinis inventorius labai pasitarnavo dar labiau stiprinant dalyvių sveikatą.

Suorganizuoti 2 užsiėmimai su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Atrasta nauja veikla leido pažinti savo apylinkes. Per 2 kartus dalyviai nužingsniavo daugiau nei 15 km. Į projekto veiklas buvo įtraukta ir vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų.

Sudaryti bendradarbiavimo ryšiai su „Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubu“ ir „Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru“. Susiburiąs kolektyvas ir toliau tęsia sportinius užsiėmimus, dalyvauja Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubo inicijuojamuose žygiuose.

     

 

 

 


Atgal