Naujienos

2018.01.08
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2018 m. sausio 3 d. įvyko pirmasis 2018 metų Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinikimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybos nario ketimo

2. Dėl VPS keitimo

3. Einami klausimai

Iš tarybos narių atsistatydinus Renatai Buragienei, atstovauti Virbalio seniūnijai vienbalsiai išrinkta Gailutė Ivaškevičiūtė. Linkime naujai tarybos narei sėmingo darbo.

  Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Lina Kružinauskienė vietos veiklos grupės nariams pristatė "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija" paketimus, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. Susirinkimo metu aptrati numatomi renginiai, akcijos ir iniciatyvos, skirtos Lietuvos šimtmečiui pažymėti.

Susirinkimo protokolas

 

 

 


Atgal