Naujienos

2018.07.04
Baigėsi Kvietimo Nr.4 paraiškų surinkimo laikas

2018 07 02 baigėsi kvietimo teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“  priemonę:  „Kaimo gyventojų švietimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-9, paraiškų surinkimas.  Per nustatytą laiką pagal kvietimą Nr. 4 priemonei „Kaimo gyventojų švietimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-9 gautos dvi paraiškos. Paraiškas pateikė -  VŠĮ „Jaunimo ambasadoriai“ ir  Karalkrėslio bendruomenė.

     


Atgal