Naujienos

2019.04.01
Kviečiame į infomacinius viešinimo renginius

   

 

 

Renginio darbotvarkė:

  1. Projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija" kvietimo Nr. 8  VPS  priemonės „Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)  pristatymas.
  2. Projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija" kvietimo Nr. 8  VPS priemonės „Saugumo didinimas viešosiose erdvėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  pristatymas.
  3. Projekto "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategija" kvietimo Nr. 8 VPS priemonės „Jaunimo iniciatyvų skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) pristatymas
  4. Klausimai, diskusijos.

INFORMACINIŲ - VIEŠINIMO RENGINIŲ GRAFIKAS

 

Eil nr.

Dalyviai

Data, val.

Vieta

1.

GRAŽIŠKIŲ, PAJEVONIO IR VIŠTYČIO SENIŪNIJOS:

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė, kaimo bendruomenė „Zanyla“,  Karalkrėslio bendruomenė, Pajevonio bendruomenė „Jevonio versmė“, Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė, Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto bendruomenė, neformalios jaunimo grupės, NVO, kultūros įstaigų darbuotojai, seniūnijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

2019 04 04

13. 00 val.

 

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenės namai

2.

BARTNINKŲ SENIŪNIJA:

Bartninkų bendruomenės „Aista“,  Geisteriškių, Lakštučių, Pašeimenių, Piliakalnių, Vartų kaimo bendruomenės, neformalios jaunimo grupės, NVO, kultūros įstaigų, darbuotojai, seniūnijos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

2019 04 04

15. 00 val.

 

 

Bartninkų seniūnijos salė

3.

KLAUSUČIŲ SENIŪNIJA:

Klausučių, Daržininkų, Kataučiznos, Slabadų, Sūdavos, Sūdaviečių etno, Teiberių ir Mažųjų Šelvių, Žaliosios kaimo bendruomenės, neformalios jaunimo grupės, NVO, kultūros įstaigų darbuotojai, seniūnijos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

2019 04 09

14.00 val.

 

Žaliosios kaimo bendruomenės namai

4.

KYBARTŲ IR VIRBALIO SENIŪNIJOS:

Bajorų, Gudkaimio, Keturkaimio, Kybeikių, Matlaukio, Šiaudiniškių, Šūklių, Vilkupių kaimo bendruomenės, Kybartų bendruomenė, bendruomenė „Virbalio vartai“,  bendruomenė „Dailučių švyturiai“, neformalios jaunimo grupės, NVO, kultūros įstaigų darbuotojai, seniūnijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

2019 04 09

16.00 val.

 

Kybartų seniūnijos salė

5.

GIŽŲ IR KETURVALALKIŲ SENIŪNIJOS:

Gižų kaimo bendruomenė, bendruomenė „Senieji Antupiai“, Antupių, Degučių, Karklinių,  Keturvalalkių, Patilčių kaimo bendruomenės, neformalios jaunimo grupės, NVO, kultūros įstaigų darbuotojai, seniūnijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

2019 04 10

15.00 val.

 

Gižų bendruomenės namai

6.

PILVIŠKIŲ SENIŪNIJA:

Alksnėnų, Bebrininkų, Paežerių, Pilviškių, Ramoniškių kaimo bendruomenės, neformalios jaunimo grupės, NVO, kultūros įstaigų, darbuotojai, seniūnijos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys

2019 04 10

17.00 val.

 

 

Pilviškių seniūnijos salė

7.

ŠEIMENOS SENIŪNIJA:

Alvito, Čyčkų, Patunkiškių, Didžiųjų Šelvių, Karalių, Klampučių, Serdokų, Giedrių, Stirniškių, Kisiniškių, Pūstapėdžių bendruomenės, Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“, kaimo bendruomenė „Giedruva“, neformalios jaunimo grupės, NVO, kultūros įstaigų, darbuotojai, seniūnijos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.

2019 04 11

13.00 val.

 

Klampučių kaimo bendruomenės namai

8.

Bendras informacinis renginys potencialiems pareiškėjams.

2019 04 17

10.00 val.

 

Vilkaviškio krašto VVG būstinė

(J. Basanavičiaus a.7)

 


Atgal