Naujienos

2019.04.01
Įvyko Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Š.m. kovo 29 d. Pūstapėdžių kaimo bendruomenės namuose vyko Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu pateiktos ir patvirtintos 2018 m. finansinės ir veiklos ataskaitos, taip pat pritarta  "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos" pakeitimams.  Keičiama priemonės „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) paramos lyginamoji dalis  - didžiausia paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.  Keitimas daromas atsižvelgiant į pakeistą vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 (aktuali redakcija nuo 2018-12-12) 27.1.3.3. punktą. Taip pritarta  VPS  įgyvendinimo veiksmų ir finansinio   planų pakeitimams. Susirinkimo metu pasidžiaugta ir pirmosios projektų vykdymo sutartys įteiktos bendruomenei "Dailučių švyturiai", Paežerių, Gudkaimio, Karklinių, Patilčių kaimo bendruomenėms. Aptartas informacinių viešinimo renginių planas. 

Dėkojame Pūstapėdžių kaimo bendruomenei už šiltą, nuoširdų priėmimą!

 

 

 

 


Atgal