Naujienos

2019.05.10
Gudkaimio kaimo bendruomenė į gyvendina projektą "Socialinių paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose"

-Gudkaimio kaimo bendruomenė įgyvendina projektą "Socialinių paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose" (VILK-LEADER-B-SI-7-1-2018) .Projektas įgyvendinamas pagal Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės strategijos "Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtors 2016-2023 m. strategija" priemonę "Socialinių paslaugų teikimo skatinimas". 

Projekto vertė - 27 892,55 Eur  (27 000 Eur - EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 6750 Eur - Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos).

Projekto tikslas - didinti socialinių paslaugų įvairovę sudarant sąlygas neįgaliems, senyvojo amžiaus asmenims bei socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams gauti geros kokybės ir prieinamas paslaugas Gudkaimio kaimo savarankiško gyvenimo namuose.

Projekto lėšomis bus įsigytas keleivinis mikroautobusiukas, televizorius, 15 vnt. pakabinamų virtuvės spintelių, 15 vnt. spintų, 15 vnt. stalų, sofa lova.

       

 

 


Atgal