Naujienos

2019.05.21
Skirta parama

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę "Vietos projektai, įgyvendinami bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, Atrankos komiteto 2019 m. gegužės 13 d. posėdžio sprendimu parama skirta:

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjo vardas, pavardė / pavadinimas

 

Siūloma didžiausia paramos suma, iki ____ Eur

Paramos intensyvumas, iki ___ proc.

1. VILK-LEADER-6A-D-5-7-2018 AUGUSTAS ŠLEKYS 32 658,00 Eur   (be PVM) 70,00

 

 

  


Atgal