Naujienos

2019.05.24
Bus finansuojamos netiesioginės projektų išlaidos

Naujai teikiamiems vietos projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“, galės būti finansuojamos netiesioginės, bet  būtinos projektui administruoti, išlaidos.

Žemės ūkio ministerija patvirtinto šių išlaidų skaičiavimo metodiką – fiksuotąją normą, todėl nebereikės teikti kainos pagrindimo dokumentų. Išlaidos bus apskaičiuojamos pagal metodikoje nustatytą procentą, atsižvelgiant į vietos projekte numatytas investicijas. Anksčiau pateiktiems projektams šių išlaidų nebus galimybių numatyti.

Vietos veiklos grupių darbuotojai jau yra apmokyti, kaip naudotis šia metodika ir konsultuoti projektų paraiškų teikėjus. Daugelis vietos veiklos grupių, teikiami paraiškas jau planuoja šias išlaidas įsitraukti į tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą.

Paprastesnis išlaidų apmokėjimas paskatins kaimo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, kitus  kaimo vietovėse veikiančius subjektus dar aktyviau įsitraukti į LEADER metodo įgyvendinimą, teikti vietos projektus ir siekti norimų pokyčių kaimo vietovėse.

 

Lietuvos Respublikos žemės ukio ministerijos informacija

 


Atgal