Naujienos

2019.07.01
Informacija kvietimo Nr.5 pareikškėjams

Informuojame, kad pakeisti  5 kvietimo priemonės "Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje"  veiklos sričių "Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti" ir "Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti" finansavimo sąlygų aprašai.

Naujos redakcijos finanasavimo sąlygų aprašuose, vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakcija galiojanti suvestinė nuo 2019 m. gegužės 22 d.),  atliktas pakeitimas  - sutrumpinamas projekui taikomas kontrolės laikotarpis iki 3 metų.

Naujos redakcijos FSA rasite - http://www.vilkaviskiovvg.lt/38629/vps-strategijos-kvietimai/2016-2023-m-strategija.html   (Kvietimas nr.5) 

 


Atgal