Naujienos


2020.10.21
Pašeimenių kaimo bendruomenė įgyvendina LR Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą

Pašeimenių kaimo bendruomenė įgyvendina projektą "Pašeimenių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas".  Projektas įgyvendintas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės pirmąją veiklos sritį  - "Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas".

Projekto tikslas:  Skatinti bendruomeniškumą, aktyvinti bendruomenės veiklą, sustiprinant bendruomenės materialinę bazę

Uždaviniai:

  1. Atlikti einamąjį bendruomenės namų remontą.
  2. Įsigyti reikiamas priemones ir medžiagas remonto atlikimui.
  3. Įrengti tualetą ir dušą.
  4. Įsigyti šviestuvų.
  5. Įsigyti  buitinės technikos.
  6. Įrengti virtuvėlę.
  7. Organizuoti įvairių formų renginius (koncertus, šventes, susitikimus, paskaitas ir t.t.) įvairaus amžiaus grupėms.

Bendruomenės nariai organizavo talkas, kurių metu buvo atiekamas bendruomenės namų einamasis remontas. Suremontavus patalpas bei įsigijus projekte numatytas prekes bendruomenės namai tapo patrauklia, bendruomenę burtis skatinančia vieta.

 

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

         

 

 

 


Atgal