Naujienos


2020.10.21
Kaimo bendruomenė "Zanyla" įgyvendina LR Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą

Būdviečių kaimo bendruomenė "Zanyla" įgyvendino projektą "Materialinės bazės stiprinimas Zanylos kaimo bendruomenėje".  Projektas įgyvendintas pagal  2020 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės pirmąją veiklos sritį  - "Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas".

Projekto tikslas: Stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingą įrangą ir ją panaudojant kokybiškesnių renginių organizavimui bei kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.

Uždaviniai:

  1. Įsigyti nešiojamą kompiuterį su programine įranga, daugiafunkcinį spausdintuvą, projektorių, oro šildytuvus ir taip stiprinti bendruomenės materialinę bazę;
  2. Išplėsti virtuvės materialinę bazę įsigyjant viryklę, kokteilinę, stalus, indaują ir gartraukį; 
  3. Parengti viešinimo straipsnį apie įgyvendintą projektą

Bendruomenės nariai organizavo talkas, kurių metu buvo atiekamas bendruomenės namų einamasis remontas ir talkos surenkant baldus, paruošiant buitinę techniką naudojimui bei apmokant bendruomenės narius. 

Įgyvendintas projektas dar labiau sutelkė bendruomenės narius įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką, tad projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas.
 

 

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

        


Atgal