Naujienos


2020.12.28
Antupių bendruomenė įgyvendina projektą „Laisvalaikio ir treniruoklių aikštelės įrengimas“

Antupių bendruomenė  įgyvendina projektą  „Laisvalaikio ir treniruoklių aikštelės įrengimas“. Projektas finansuojamas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso. Bendra projekto vertė 973,0 Eur, iš jų 800,0 Eur projekto įgyvendinimui skyrė Vilkaviškio rajono savivaldybė, likusi suma – Antupių bendruomenės narių prisidėjimas.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo savanoriškas veiklas vietos lygmeniu, didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, įtraukti vietos bendruomenės narius į veiklą, kuri teiktų naudą bendruomenei, kurioje iniciatyvos autoriai gyvena, įtraukti į veiklas jaunimą, kuris iki šiol nedalyvavo jokiose veiklose,  skatinti kaimo gyventojų bendravimą, savanorystę, puoselėti gyventojų, ypač jaunimo, užimtumo ir prevencijos didinimą.

Už projekto lėšas įsigyta du lauko treniruokliai.

Dėkojame Vilkaviškio rajono savivaldybei, Antupių bendruomenės nariams ir visiems gyventojams prisidėjusiems pinigais ir darbu įrengiant poilsio erdvę Bačkiškių kaime.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė:

       

 

 

                                                                                    Antupių bendruomenės informacija 


Atgal