Naujienos


2021.01.04
Patunkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje“

  

Patunkiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje“

Projekto vykdytojas – Patunkiškių kaimo bendruomenė   kartu su Karalių, Gudelių, Čyčkų, Alvito, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenėmis ir  Paežerių bendruomene  “Aukso ragas”

Projekto finansavimo šaltinis - valstybės biudžeto lėšos (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  programos lėšos.

Sutartis -  Nr. J2-427, 2020 birželio mėn. 29 d.

Projekto veikla – Bendruomeninės veiklos stiprinimas Šeimenos seniūnijoje.

Paramos suma –  3129,00 Eur.

Projekto tikslas – stiprinti Šeimenos seniūnijos bendruomeninę veiklą.

Uždaviniai – sutvarkyti Šeimenos seniūnijos bendruomenių viešąsias erdves, organizuoti sporto, švietėjiškus ir kultūrinius renginius, stiprinti bendruomenių materialinę bazę.

Vykdytos veiklos:

Patunkiškių kaimo bendruomenė susitvarkė sugadintą pontoninį tiltą ežere ir dalį pakrantės,  Alvito kaimo bendruomenė įsigijo daugiamečių augalų ir apsisodino bendruomenės namų teritoriją, Gudelių bendruomenė įsigijo ir susimontavo bendruomenės namams lietaus nuvedimo sistemą, Paežerių bendruomenė „Aukso ragas“ pastatė atitvarą nuo gatvės futbolo aikštei, Čyčkų kaimo bendruomenė  įsirengė apsaugos kameras stadione, Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė bendruomenės namams įsigijo treniruočių įrangos, Karalių kaimo bendruomenė suorganizavo piešimo ant vandens ir ant audinio seminarus. Kartu su partneriais buvo organizuojamas dviračių ir pėsčiųjų žygis, Joninių laivų sutikimo  vakaras. Įgyvendinus visas projekte numatytas veiklas, pagerėjo Šeimenos seniūnijos kaimų gyvenamoji aplinka, padidėjo užimtumo galimybės seniūnijos teritorijoje.  Tikimasi, kad dėl projekto rezultatų padidės gyventojų, dalyvaujančių bendruomenės veikloje, skaičius, išaugs renginių ir renginių dalyvių skaičius. Norima, kad kuo daugiau gyventojų naudotųsi  sukurtu gerbūviu, rūpintųsi jo išsaugojimu ir puoselėtų savo kaimo aplinką, kurtų bendravimo tradicijas, darytų kaimą patrauklesnį ir gyvybingesnį.


Atgal