Naujienos


2021.01.21
Kviečiamas Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

 
Gerb. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės nariai,
 
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas,  visuotinis narių susirinkimas organizuojamas rašytine procedūra elektroniniu paštu .
 
Todėl iki 2021 m. sausio 25 d. 10.00 val., rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu vilkaviskiovvg@gmail.com kviečiame dalyvauti Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime:
 
Darbotvarkė :
 
  1. Dėl Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 m. strategijos keitimo.
  2. Dėl VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m.  tvirtinimo.


Atgal