Naujienos


2021.03.22
Pakeista Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

   

 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės 2021 01 25 visuotiniame narių susirinkime buvo pritarta 2016-2023 m. strategijos keitimui. 2021 03 19 gautas Nacionalinės mokėjimo agentūros pritarimas strategijos keitimui. 

Atlikti šie VPS keitimai: 

  • 9.1.1.1. VPS priemonės „VNO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) padidinta didžiausia paramos suma vietos projektui (Eur)  iki 100000 Eur, sumažinta priemonei skiriama paramos suma iki 886928 Eur ir   sumažinti planuoti pasiekti rezultatai iki  14 projektų.
  • VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ (kodas LEADER-19.2-6) pakeistos priemonės veiklos sritims numatytos paramos sumos ir pasiekti rezultatai: 1 veiklos sričiai                „Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2.) skiriama paramos suma iki 444958 Eur ir   didinama planuoti pasiekti rezultatai iki  15 projektų; 2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) skiriama paramos suma iki 350000 Eur ir padidinti planuoti pasiekti rezultatai iki  7 projektų.

  • VPS priemonės „Saugumo didinimas viešosiose erdvėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) priemonei padidinta skiriama paramos suma iki 41035(Eur).

  • VPS priemonės „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) 1 veiklos sričiai „Viešųjų erdvių pritaikymas turizmui“ (kodas LEADER-19.2-7.6) priemonei padidinti planuoti pasiekti rezultatai iki  3 projektų; 2 veiklos sričiai „Infrastruktūros pritaikymas vaikų ir jaunimo užimtumui“ (kodas LEADER-19.2-7.2) priemonei didinama skiriama paramos suma  iki 163468,28 (Eur) , padidinti planuoti pasiekti rezultatai iki  4 projektų ir skiriama paramos suma iki 15000 (Eur).

  • 9.1.3.1. VPS priemonės  „Jaunimo iniciatyvų skatinimas“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) mažinama priemonei skiriama paramos suma iki  19479,47 (Eur).

  • 9.1.3.2. VPS priemonės „Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) sumažinta  priemonei skiriama paramos sumą iki  59729 (Eur).

  • 9.1.3.2. VPS priemonės „Bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) sumažinta  priemonei skiriama paramos suma iki  59729 (Eur).

  •  9.1.3.4. VPS priemonė „Socialinių paslaugų teikimo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) padidinta priemonei skiriama paramos suma iki  110152,60 (Eur) ir  didžiausia paramos suma vietos projektui iki 32700 (Eur), padidinti planuoti pasiekti rezultatai iki  5 projektų.

  • Pagal faktinį VPS įgyvendinimą tikslintas  veiksmų planas.

Pakeistą vietos plėtros strategiją rasite čia:


Atgal