Naujienos


2023.08.29
UAB „Holkas“ pradeda įgyvendinti projektą "„UAB ,,Holkas“ verslo plėtra Vilkaviškio rajone“

   

 

UAB "Holkas" įgyvendina projektą „UAB ,,Holkas“ verslo plėtra Vilkaviškio rajone“ VILK-LEADER-6A-D-20-1-2022/42VS-PV-22-1-05401-PR001) finansuojamą Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonės priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 lėšomis. 

Vietos projekto tikslas – plėtoti konkurencingą smulkųjį verslą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kuriant naujas darbo vietas ir plečiant teikiamų paslaugų ir produktų spektrą.

Vietos projekto uždaviniai:

1.Įsigyti tentinį angarą (1 vnt.), kuriame bus sandėliuojamos žaliavos gamybai, gaminami moduliniai nameliai, sandėliuojama produkcija iki jos pristatymo klientams. Numatoma vykdyti nauja veikla įmonės lygmeniu.

2. Įsigyti mini ekskavatorių (1 vnt.), siekiant plėtoti teikiamas statybines paslaugas ir pasiūlyti klientams statybvietės paruošimo paslaugą.

3. Sukurti 1,1 naujos darbo vietos (etato) plataus profilio darbininkams.

4.  Sėkmingai plėtoti konkurencingą verslą, pasiekti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti vietos projekto rodiklius.

Projekto įgyvendinimui skiriama iki 50 607,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių šešių šimtų septynių eurų) dydžio parama su 70 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 43 015,95 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių penkiolikos eurų ir 95 ct), t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 7 591,05 Eur (septynių tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt vieno euro ir 05 ct), t. y. 15 proc. paramos sumos.


Atgal