Svetainės medis

Naujienos
Apie VVG
Steigimo dokumentai
VVG nariai
Virbalio seniūnija
Bartninkų seniūnija
Keturvalakių seniūnija
Klausučių seniūnija
Šeimenos seniūnija
Kybartų seniūnija
Vištyčio seniūnija
Pajevonio seniūnija
Gižų seniūnija
Gražiškių seniūnija
Vilkaviškio seniūnija
Priėmimo į VVG tvarka
VVG taryba
VPS strategijos, kvietimai
2007-2013 m. strategija
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės strategija ir jos pakeitimai
VVG tarybos posėdžiai
Kvietimas Nr. 13 (2015 m. balandžio 20 d. - 2015 m. gegužės 8 d.)
Įgyvendinimo taisyklės
Dokumentų formos
Vietos projektų administracinės atitikties vertinimas
Tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimas
Vietos projektų naudos ir kokybės vertinimas
Paramą gavę vietos projektai
Normatyviniai didžiausi įkainiai
Viešinimo taisyklės
Dažniausiai užduodami klausimai
2016-2023 m. strategija
Strategija ir jos pakeitimai
Kvietimų grafikas
Kvietimas Nr.1
Kvietimas Nr.2
Kvietimas Nr.3
Kvietimas Nr.4
Kvietimas Nr.5
Kvietimas Nr.6
Kvietimas Nr. 7
Kvietimas Nr.8
Kvietimas Nr.9
Kvietimas Nr. 10
Kvietimas Nr.11
Kvietimas Nr.12
Kvietimas Nr.13
Kvietimas Nr. 14
Kvietimas Nr.15
Kvietimas Nr.16
Kvietimas Nr.17
Kvietimas Nr. 18
Kvietimas Nr.19
Kvietimas Nr. 21
Kvietimas Nr. 22
Vienos įmonės deklaracija
Įgyvendinimo taisyklės
Paramą gavę vietos projektai
Įgyvendinti vietos projektai
Viešinimo taisyklės
Mokėjimo prašymų, ataskaitų ir kitos dokumentų formos
Normatyviniai didžiausi įkainiai
Pirkimų vykdymas
Informacija pareiškėjams
Metodinė informacija
Veiklos dokumentai
Viešieji pirkimai
Taisyklės
Vykdomi pirkimai
Viešųjų pirkimų planai
Finansinė informacija
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Darbo užmokestis
Kiti dokumentai
Tarybos protokolai
Tarybos protokolai 2023 m.
Tarybos protokolai 2022 m.
Tarybos protokolai 2021 m.
Tarybos protokolai 2020 m.
Tarybos protokolai 2019 m.
Tarybos protokolai 2018 m.
Tarybos protokolai 2017 m.
Tarybos protokolai 2016 m.
Visuotinių susirinkimų protokolai
Visuotinio narių susirinkimo protokolai 2023 m.
Visuotinių narių susirinkimo protokolai 2022 m.
Visuotinių narių susirinkimo protokolai 2021 m.
Visuotinių narių susirinkimo protokolai 2020 m.
Visuotinių susirinkimų protokolai 2019 m.
Visuotinių susirinkimų protokolai 2017 m.
Visuotinių susirinkimų protokolai 2018 m.
Visuotinių susirinkimo protokolai 2016 m.
Susirinkimų darbotvarkės
Susirinkimų darbotvarkės 2023 m.
Susirinkimų darbotvarkės 2022 m.
Susirinkimų darbotvarkės 2021 m.
Susirinkimų darbotvarkės 2020 m.
Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.
Susirinkimų darbotvarkės 2018 m.
Susirinkimų darbotvarkės 2017 m.
Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos
Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentas
Renginių ataskaitos
Renginių ataskaitos 2016 m.
Renginių ataskaitos 2017 m.
Renginių ataskaitos 2018 m.
Renginių ataskaitos 2019 m.
Renginių ataskaitos 2020 m.
Renginių ataskaitos 2021 m.
Jaunimo veikla
VVG darbo grupės
VVG veiklos planai
VVG taisyklės
VVG veiklos ataskaitos
Projektai
Mokymai, informaciniai, viešinimo renginiai
Teisės aktai
Teisės aktai 2014-2020 m.
Partneriai
Partnerių paieška Lietuvoje
Partnerių paieška Lenkijoje
Partnerių paieška Airijoje
Bendradarbiavimo projektai
Asmens duomenų apsauga
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga
Apie sąjungą
Kaimo bendruomenės
Bartninkų seniūnija
Bartninkų bendruomenė "Aista"
Geisteriškių kaimo bendruomenė
Lakštučių kaimo bendruomenė
Pašeimenių kaimo bendruomenė
Piliakalnių kaimo bendruomenė
Vilkaviškio rajono Vartų kaimo bendruomenė
Gižų seniūnija
Gižų kaimo bendruomenė
Kaimo bendruomenė "Senieji Antupiai"
Gražiškių seniūnija
Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė
Keturvalakių seniūnija
Antupių bendruomenė
Vilkaviškio rajono Degučių kaimo bendruomenė
Karklinių kaimo bendruomenė
Keturvalakių bendruomenė
Patilčių kaimo bendruomenė
Kybartų seniūnija
Bajorų kaimo bendruomenė
Gudkaimio kaimo bendruomenė
Keturkaimio kaimo bendruomenė
Kybeikių kaimo bendruomenė
Matlaukio kaimo bendruomenė
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Šūklių kaimo bendruomenė
Vilkupių kaimo bendruomenė
Klausučių seniūnija
Daržininkų kaimo bendruomenė
Kataučiznos kaimo bendruomenė
Klausučių kaimo bendruomenė
Slabadų bendruomenė
Sūdavos kaimo bendruomenė
Sūdaviečių etno kultūros asociacija
Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo bendruomenė
Pajevonio seniūnija
Kaimo bendruomenė "Zanyla"
Karalkrėslio bendruomenė
Pajevonio bendruomenė "Jevonio versmė"
Pilviškių seniūnija
Alksnėnų kaimo bendruomenė
Bebrininkų kaimo bendruomenė
Paežerių kaimo bendruomenė
Pilviškių miestelio bendruomenė
Ramoniškių kaimo bendruomenė
Šeimenos seniūnija
Alvito kaimo bendruomenė
Čyčkų kaimo bendruomenė
Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė
Kaimo bendruomenė "Giedruva"
Gudelių bendruomenė
Karalių kaimo bendruomenė
Kisiniškių kaimo bendruomenė
Klampučių kaimo bendruomenė
Mažųjų Būdežerių kaimo bendruomenė
Paežerių bendruomenė "Aukso ragas"
Patunkiškių kaimo bendruomenė
Pūstapėdžių kaimo bendruomenė
Serdokų kaimo bendruomenė
Stirniškių kaimo bendruomenė
Virbalio seniūnija
Bendruomenė "Dailučių švyturiai"
Bendruomenė "Virbalio vartai"
Vištyčio seniūnija
Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė
Vištyčio seniūnijos Girėnų krašto bendruomenė
Įgyvendinami projektai
Veiklos ataskaitos
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Savanorystė
Kaimo bendruomenių verslai, edukacinės programos
Šūklių kaimo bendruomenė
Gižų kaimo bendruomenė
Ramoniškių kaimo bendruomenė
Karalkrėslio bendruomenė
Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė
Bendruomenė "Virbalio vartai"
Gudkaimio kaimo bendruomenė
Matlaukio kaimo bendruomenė
Šiaudiniškių kaimo bendruomenė
Bendruomenė "Dailučių švyturiai"
Vaikų dienos centrai, atviros jaunimo erdvės
VDC "Išgirskime kaimo vaiką"
VDC "Lai vaikai pračiulba kaip lakštingalos"
VDC "Jaunučiai"
VDC "Atžalynas"
VDC "Vaikai laimingi"
VDC "Vaikai-mūsų ateitis"
VDC "Ateitis"
VDC "Atžala"
VDC "Aukštyn kojom"
Karklinių kaimo bendruomenės atvira jaunimo erdvė
Kontaktai
Karjeros galimybės
Pareigybių aprašymai
VPS vadovas
VPS finansininkas
VPS administratorius
VPS viešųjų ryšių specialistas
Laisvos darbo vietos
Korupcijos prevencijos priemonės
Projektų žemėlapis