Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė59212.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė63013.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė64714.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė647148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė66013.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė69313.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė67114.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė67350.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė72713.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė69713.80 kBAtsisiųsti