Susirinkimų darbotvarkės 2019 m.

Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Visuotinio narių susirinkimo 2019 12 14 darbotvarkė47112.07 kBAtsisiųsti
2019 11 12 vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė51613.55 kBAtsisiųsti
2019 09 12 projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkė52714.18 kBAtsisiųsti
Tarybos posėdžio elektroninėje erdvėje darbotvarkė507148.42 kBAtsisiųsti
2019 08 08 tarybos posėdžio darbotvarkė52513.94 kBAtsisiųsti
2019 06 14 vvg tarybos posėdžio darbotvarkė56513.62 kBAtsisiųsti
2019 06 14 Vietos projektų atrankos komiteto darbotvarkė54114.23 kBAtsisiųsti
2019 06 06 visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė54150.50 kBAtsisiųsti
2019 01 29 visuotinio susirinkimo darbotvarkė60813.93 kBAtsisiųsti
2019 03 26 tarybos posėdžio darbotvarkė57613.80 kBAtsisiųsti